Drodzy uczniowie!

Szanowni słuchacze!

Do 29 listopada 2020r. zostaje przedłużone kształcenie w trybie zdalnym. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia do 29 listopada 2020r. będący młodocianymi pracownikami są zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.