„Komórkomania” to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Ale nie tych, które nosi się w kieszeni – tylko tych, które nosi się w swoim ciele. Na początku listopada p. Aleksandra Jakubczyk przeprowadziła w szkole akcję edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego. Uczniowie zapoznali się z metodami pobierania szpiku kostnego, sposobem rejestracji potencjalnych dawców szpiku oraz możliwościami pomocy osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi.

Znalezione obrazy dla zapytania komórkomania