15 stycznia odbyły się warsztaty dla młodzież nt . „Jak zaistnieć na rynku pracy?” prowadzone przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy ze Żnina. Podczas zajęć przekazano informację na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i oferty PUP w Żninie, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Barometru Zawodów, a także znaczenia edukacji ustawicznej. Ciekawe informacje i nowa wiedza na pewno przyda się młodym pracowników wkraczającym wkrótce na rynek pracy.