Jak zachodzi wentylacja płuc? I o co chodzi z tą całą przeponą ?

– to pytania na które szukaliśmy dziś odpowiedzi podczas jednych z zajęć. Aby lepiej zrozumieć to zagadnienie, wykonaliśmy model układu oddechowego. Było wiele emocji, ale cel został osiągnięty.