W środę, 10 lutego zakończyła się rejestracja pierwszej grupy nauczycieli do szczepienia przeciw Covid-19. Bardzo dziękujemy za jej sprawne przeprowadzenie. 

Od poniedziałku, 15 lutego br., od godziny 8:00, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zostanie Państwu udostępniony formularz do rejestracji pozostałych grup nauczycieli. Formularz będzie aktywny do 18 lutego br., do końca dnia.

Rejestracją objęci są wszyscy pozostali nauczyciele we wszystkich szkołach i placówkach systemu oświaty m.in. nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych, nauczyciele w szkołach ponadpodstawowych oraz nauczyciele w placówkach, w tym wychowawcy internatów i burs. Rejestrować można również nauczycieli oraz inne osoby, które nie zgłosiły się w poprzedniej turze.

Dostępny będzie także formularz do rejestracji pomocy nauczyciela/woźnej oddziałowej w przedszkolu, pomocy wychowawcy oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu niebędących pracownikami szkoły.

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r.

Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.
Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 25 czerwca br.). 
Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

Co się dzieje po rejestracji? 
Wskazany w formularzu szpital będzie kontaktował się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki lub inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia. 

Dodatkowe pytania i wątpliwości – kontakt 
W przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 989.  
Zapraszamy również do zapoznania się z zestawem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących szczepień, który znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-poniedzialku-zapisy-na-szczepienia-dla-wszystkich-nauczycieli-do-65-roku-zycia 

Zachęcamy do udziału w szczepieniach!
  Z poważaniem
Zespół SIO