W związku z rozpoczętą 08.04.2019 r. akcją strajkową pracowników oświaty informuję, że mogą nastąpić problemy z realizacją zajęć dydaktycznych. Dlatego też zwracam się z prośbą o skierowanie uczniów posiadających status młodocianych pracowników do zakładów pracy, w których realizują praktyczną naukę zawodu. Bieżące informacje dotyczące strajku będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Można je również uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 52 3844082. Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji proszę o uważne śledzenie naszych komunikatów.

Dyrektor Szkoły – Anita Szymanowska – Zabrocka