Szanowni absolwenci LO dla Dorosłych

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. egzamin maturalny w terminie głównym rozpocznie się 8 czerwca 2020 r. o godz. 9.00.