Drodzy uczniowie

Proszę systematycznie korzystać z dziennika elektronicznego.

Szanowni słuchacze

Proszę korzystać ze strony internetowej szkoły zsbiolabiszyn.znin.pl .

W zakładce LO dla dorosłych zostały dla Państwa umieszczone materiały dydaktyczne.

Słuchaczy semestru VI proszę o przesyłanie na pocztę szkoły zsbio.labiszyn@znin.pl swoich prac kontrolnych.

Dyrektor ZSBiO

Anita Szymanowska-Zabrocka