229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
Niestety akt konfederacji targowickiej zniweczył to osiągnięcie a Polska po II i III rozbiorze zniknęła z mapy Europy na 123 lata.
Dzisiaj także, na naszych oczach rozgrywa się walka, w której nowa targowica gotowa jest zniszczyć pozycję naszego kraju, byle tylko dopiąć swego. Poświęci wszystko, także dobro Rzeczypospolitej, by odzyskać władzę i umocnić swe wpływy. Jest w dzisiejszej Polsce potężna i wpływowa grupa ludzi, których można określić mianem ideowych spadkobierców targowiczan.

W tym roku akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przebiegała wyjątkowo. Każdy mógł zapoznać się ze scenariuszem online i wcielić się w rolę narratora w swoim domu. Osoby uzdolnione muzycznie mogły również zaśpiewać pieśni patriotyczne, które były udostępnione w załączonych plikach.