Branżowa Szkoła I Stopnia

 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH- wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE- wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarsko- tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe.
 • LAKIERNIK- przygotowuje powierzchnie wyrobu do naniesienia powłok lakierniczych, nanosi powłoki lakiernicze.
 • FRYZJER– wykonuje zabiegi pielęgnacyjne na włosach mające na celu podkreślenie cech indywidualnych klienta, strzyże włosy, formuje fryzury i onduluje oraz dokonuje koloryzacji.
 • STOLARZ- wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych oraz inne prace stolarskie zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną
 • KUCHARZ– przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery. Przechowuje żywność oraz wydaje potrawy i napoje.
 • ŚLUSARZ – wykonuje, naprawia oraz konserwuje elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzi.
 • PIEKARZ- produkuje wyroby piekarskie używając odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu. Przygotowuje ciasta na różne rodzaje pieczywa. Obsługuje maszyny i urządzenia występujące w piekarniach.
 • SPRZEDAWCA- głównym zadaniem sprzedawcy jest obsługa klienta, która powinna być prowadzona sprawnie, kompetentnie i kulturalnie.
 • ELEKTRYK- wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.
 • WĘDLINIARZ- przeprowadza rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych. Magazynuje i przygotowuje do dystrybucji mięso. Produkuje, przygotowuje do dystrybucji i magazynuje przetwory mięsne i tłuszczowe.
 • BLACHARZ SAMOCHODOWY- wykonuje naprawę uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych. Ponadto ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych i  wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne.
 • ROLNIK-  prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą z wykorzystaniem środków technicznych oraz z zastosowaniem rachunku ekonomicznego.
 • DEKARZ- wykonuje, montuje, remontuje i dokonuje rozbiórki pokryć dachowych oraz wykonuje obróbki dekarskie i odwodnienia połaci dachowych.