Dyrektor szkoły: Anita Szymanowska-Zabrocka
Grono pedagogiczne: Joanna Jettka, Dorota Strzelecka, Aleksandra Jakubczyk, Katarzyna Drzewiecka, Elwira Cywińska, Magdalena Mrozowska, Beata Wiącek, Filip Joachimiak, Olaf Adamowski, Dominika Fąs-Gorzycka, Edyta Balcerzak, Regina Słowińska, Monika Jakubczyk, Olga Kwiatkowska