DOKUMENTY PRACY SZKOŁY:

Statut Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan nadzoru pedagogicznego 2021/2022

Plan pracy Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących 2021/2022

Plan spotkań z rodzicami 2021/2022

Program zajęć doradztwa zawodowego

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

Wykaz podręczników 2021/2022 format .pdf

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w ZSBiO w Łabiszynie

 

 

Procedury dotyczące COVID-19

 

 

Wybór ubezpieczenia szkolnego NNW uczniów- InterRisk składka roczna od osoby 37zł

Informacja dla rodziców

Warunki ubezpieczenia