DOKUMENTY PRACY SZKOŁY:

Statut Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan pracy Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących 2022/2023

Plan spotkań z rodzicami 2022/2023

Program zajęć doradztwa zawodowego

 

 

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w ZSBiO w Łabiszynie

 

 

Procedury dotyczące COVID-19

 

 

Dla chętnych wybór ubezpieczenia szkolnego NNW – składka 34 zł

Warunki ubezpieczenia