Język polski

1. Jak w tekstach kultury ukazywana jest podróż? Omów problem na podstawie wybranych tekstów kultury.

2. Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie wybranego tekstu kultury oraz utworu literackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka

Biologia

Chemia

Historia