Język polski

  1. Obraz mentalności polskiego chłopa w powieści W.S. Reymonta. Przedstaw problem zwracając szczególną uwagę na hierarchię wartości, wiarę i stosunek chłopa do ojczyzny.
  2. Schulzowska wizja świata na przykładzie wybranych opowiadań Brunona Schulza.

Matematyka

Język angielski

Geografia

Chemia

Biologia

Fizyka

Historia