Język angielski

Praca kontrolna nr 1

Praca kontrolna nr 2

Biologia

Praca kontrolna nr 1

Praca kontrolna nr 2

Chemia

Praca kontrolna nr 1

Praca kontrolna nr 2

Geografia

Praca kontrolna nr 1

Praca kontrolna nr 2

Matematyka

Praca kontrolna nr 1

Praca kontrolna nr 2

Historia

Praca kontrolna nr 1

Praca kontrolna nr 2

Język polski

Temat 1 :

Porównaj wizję końca świata w wierszu Czesława Miłosza :Piosenka o końcu świata i tryptyku Sad Ostateczny Hansa Memlinga. Wskaż źródła inspiracji do powstania dzieł.

Temat 2:

Czy człowiek powinien kierować się prawem ludzkim , czy boskim? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie , odwołując się do Antygony Sofoklesa.

Fizyka

Praca kontrolna nr 1

Praca kontrolna nr 2

Informatyka ( dla osób wyrównujących różnice programowe)

Praca kontrolna nr 1 i nr 2