03.02.1947 r. Powołanie Publicznej Szkoły Średniej w Łabiszynie. Pierwszym kierownikiem szkoły został Teodor Seidel.

01.09.1951 r. Zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W grudniu tego roku przekazano Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła

12.12.1956 r. Przekazano szkołę Ministerstwu Oświaty i zmieniono nazwę na Zasadniczą Szkołę Drzewną.

01.04.1962 r. Nadzór nad szkołą sprawować zaczął Wydział Oświaty w Szubinie. W tym roku również zorganizowano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących – grupa handlowa i wielobranżowa.

1973 r. Szkoła została włączona do Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.

01.09.1980 r. Szkoła została przejęta przez Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego i zaczęła nosić nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZZDZ.

17.12.1987 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania otrzymała imię Jana Henryka Dąbrowskiego oraz sztandar ufundowany przez Radę Zakładową ZDZ w Toruniu.

01.09.2002 r. Szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie. W jej skład wchodziły następujące typy szkół: liceum profilowane o kierunku usługowo-gospodarczym oraz zasadnicza szkoła zawodowa (dwuletnia i trzyletnia).

01.09.2002 r. – 31.08.2007 r. W szkole funkcjonowało Liceum Profilowane.

2007 r. Obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły.

01.09.2007 r. – 31.08.2013 r. W szkole funkcjonowało Liceum Uzupełniające dla Dorosłych (w trybie zaocznym), które z dniem 01.09.2013 r. zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

01.09.2008 r. – 31.08.2011 r. W szkole funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące.

2017 r. Obchody Jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły.

01.09.2018 r. Szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących.

06.2019 r. Otwarcie boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną.