03.02.1947 r. Powołanie Publicznej Szkoły Średniej w Łabiszynie. Pierwszym kierownikiem szkoły został Teodor Seidel.

01.09.1951 r. Zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W grudniu tego roku przekazano Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła

12.12.1956 r. Przekazano szkołę Ministerstwu Oświaty i zmieniono nazwę na Zasadniczą Szkołę Drzewną.

01.04.1962 r. Nadzór nad szkołą sprawować zaczął Wydział Oświaty w Szubinie. W tym roku również zorganizowano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących – grupa handlowa i wielobranżowa.

1973 r. Szkoła została włączona do Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.

01.09.1980 r. Szkoła została przejęta przez Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego i zaczęła nosić nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZZDZ.

01.09.2002 r. Szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie.